Backoffice ondersteuning

Nazorg en Beheer

Nadat het gehele traject van het invoeren van een nieuwe pensioenregeling (of wijziging van de ‘oude’ regeling) is doorlopen en de zaken ‘op de rit’ staan, houdt de regeling natuurlijk niet op. Werknemers treden in of uit dienst, trouwen of gaan scheiden of er komen kinderen. Salarissen veranderen, wensen en doelstellingen veranderen. Allemaal leidt dit tot bijstelling van de pensioenregeling en dan is het van belang dat er heldere afspraken zijn over de nazorg binnen het pensioencontract.

ISP kan deze nazorg invullen:

  • Verwerken van salarismutaties
  • In- en uitdienstmeldingen
  • Periodieke informatieverstrekking aan werkgever en werknemers
  • Controle van administratieve verwerking

Extra werkzaamheden: Afhankelijk van de wensen en eisen worden over de specifieke nazorg worden schriftelijke afspraken gemaakt.


Downloads

Bekijk alle downloads