Pensioen advies

Adviseren en Implementeren

De AFM heeft uit recente onderzoeken geconstateerd dat in de markt van pensioenadvies nog een fors aantal zaken voor verbetering vatbaar is. Met name de informatie over de kenmerken van de werkgever, de financiële positie van het bedrijf, doelstellingen, risicobereidheid van de werkgever en kennis en ervaring zijn onderdelen die binnen de nieuwe adviespraktijk nadrukkelijk vastgelegd dienen te worden.

Verregaande informatie over genoemde onderwerpen is van groot belang om een passend pensioenadvies te kunnen geven wat voldoet aan de gestelde eisen.

In het zelfde onderzoek van de AFM blijkt ook dat de randvoorwaarden die nodig zijn voor kwalitatief goede advisering, belangrijk zijn. Onder deze randvoorwaarden verstaat de AFM onder andere de vakbekwaamheid, de vaardigheden en de bedrijfsvoering van de financieel dienstverlener.

De complexiteit van dit onderwerp is van dien aard dat de AFM van mening is dat een financieel dienstverlener op regelmatige basis dient te adviseren over pensioenregelingen om de benodigde kennis en vaardigheden goed te kunnen onderhouden.

ISP

Wij delen de visie van de AFM en geloven dat een uitgebreide analyse als basis voor goede pensioenadvisering noodzakelijk is. Een scan van de onderneming, het personeelsbestand en de doelstellingen worden verwerkt in een adviesrapportage, waarna er eventueel een vervolgtraject kan worden opgestart. Op de bijgevoegde documentatie staat meer informatie over onze dienstverlening.

ISP is vergunninghouder bij de AFM en houdt door intensieve leerprogramma’s en dagelijks werk de benodigde kennis en vaardigheden op noodzakelijk niveau.

Onze adviesrol vullen wij in aan de hand van de door de toezichthouders opgestelde leidraden. Het totale traject bestaat uit de volgende fases, die naar wens alle of in delen kunnen worden ingevuld:

  • Fase van Inventariseren
  • Fase van Analyseren en Adviseren
  • Fase van Implementeren

Downloads

Bekijk alle downloads