Over ons

Wie zijn wij?

ISP is een samenwerkingsverband van meerdere pensioenadviseurs. Mari van der Ven is directeur en geregistreerd pensioenadviseur. Hij ondersteunt en begeleidt de samenwerkende pensioenadviseurs op het gebied van collectieve pensioenregelingen. ISP adviseert en beheert pensioenregelingen van meerdere werkgevers. Zowel voor de pensioenaanbieders, accountants en assurantieadviseurs bieden we een full support dienstverlening op het gebied van pensioenbeheer.

Binnen ISP werken wij landelijk samen met gecertificeerde pensioenconsultants. De pensioenconsultants zijn allen zzp-er en richten zich puur op pensioenadvisering. Wij streven ernaar om een vaste pensioenconsultant aan uw bedrijf te koppelen. Het beheer van de pensioencontracten wordt gedaan vanuit een centrale backoffice.

Iedere adviseur werkt en registreert op het centrale CRM systeem.

Wat doen wij?

ISP houdt zich alleen bezig met pensioen. Voor overige verzekeringszaken verwijzen wij u door naar uw persoonlijk adviseur. Zo kunnen wij ons focussen op onze core business waar we goed in zijn, namelijk Pensioen. Advies doen we op basis van vaste kosten in overleg met de werkgever.  Alle overige werkzaamheden zijn op feebasis. Bij beheer maken we van te voren een inschatting van het aantal uren in overleg met de werkgever. De klant betaalt alleen voor de werkzaamheden die we van te voren hebben afgesproken. De afspraken over de advies- en beheerfee  leggen wij vast in een opdrachtbevestiging zodat er achteraf geen discussie is. Wij kiezen voor openheid, duidelijkheid en transparantie.

1.  We starten met een kennismakingsgesprek.

2.  We inventariseren de lopende pensioendossiers: controle of de dossiers WFT-proof zijn.

3.  We leggen afspraken vast in een opdrachtbevestiging.

4.  We geven uitleg van onze werkwijze en leggen beheerafspraken vast.

5.  We nemen pensioencontracten/polissen over naar ons agentschap indien mogelijk.

7.  We hebben jaarlijks een beheergesprek met onze klanten.

Ons team

Wij zijn een enthousiast team dat gaat voor de toekomst. De klant staat bij ons centraal.